Wat regelt een advocaat bij scheiding?

Een advocaat regelt alle gevolgen van de echtscheiding. Na de echtscheiding moeten er vaak allerlei afspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld over het contact met de kinderen, kinderalimentatie, partneralimentatie, de verdeling van de gemeenschap van goederen, afwikkelen van huwelijkse voorwaarden en/of pensioenen.

Een advocaat die voor beide partijen optreedt, in mediation, gaat met partijen gezamenlijk de afspraken maken over de gevolgen van de echtscheiding. (zie ook kopje mediation). Het doel van de mediation is het opstellen van een convenant, waarin alle gevolgen van de echtscheiding zijn opgenomen. De advocaat zorgt ervoor dat alle gemaakte afspraken juridisch toegestaan zijn en dat de belangen van beide partijen daarin zijn meegenomen. Als het nodig is, kan de advocaat voor partijen financieel advies inwinnen van een fiscaal adviseur, een accountant. Het Familierechtkantoor heeft een uitgebreid netwerk van deskundigen met wie wordt samengewerkt als dat nodig is.

Een advocaat die voor één van beide partijen optreedt, behartigt altijd eerst het belang van zijn of haar cliënt en probeert het beste resultaat voor hem of haar te bereiken. Een advocaat van Het Familierechtkantoor zal samen met u bepalen wat er geregeld moet worden en wat uw belang en doel daarin is. De advocaat helpt u bij het maken van een stappenplan voor de dingen die eerst geregeld moeten worden en de meer lange termijn beslissingen. De advocaten van het Familierechtkantoor proberen altijd eerst zo veel mogelijk in overleg met de wederpartij te regelen. Afspraken maken voor de lange termijn kan het best in overleg. Als dat niet lukt, omdat de standpunten van de partijen te ver uit elkaar liggen, dan kan de advocaat namens u een verzoek indienen bij de rechtbank. Als de wederpartij een echscheidingsverzoek bij de rechtbank indient kan de advocaat namens u verweer voeren. Een rechtbank zal dan een uitspraak doen over de punten waarover partijen het niet eens worden.