Wie kan executeur testamentair zijn

De executeur (vroeger heette deze executeur testamentair) wordt benoemd in het testament van de overledene als degene die de nalatenschap van de erflater (overledene) moet afwikkelen. Het kan een persoon zijn: bijv. familie van de erflater, of een buitenstaander, zoals notaris of advocaat. Het kan ook een organisatie zijn, bijv. een stichting of besloten vennootschap.