Karin Wientjes Familierechtkantoor zwolle

Op grond van de wet zijn ouders verplicht om bij te dragen aan de kosten van hun kinderen. Ook nadat zij zijn gescheiden. Ouders kunnen zelf afspraken maken over de kinderalimentatie. Komen zij daar niet uit, dan kan de rechter de kinderalimentatie vaststellen.

Alimentatie wijzigen

Als de omstandigheden wijzigen, bijvoorbeeld een hoger of lager inkomen of de geboorte van een (half-)broertje of zusje, dan kan het alimentatiebedrag worden aangepast. Ook kan de alimentatie worden aangepast als deze altijd al te hoog of te laag was of als de rechter was uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens.

Alimentatie niet wijzigen

Sommige ouders spreken af dat zij de alimentatie in de toekomst niet zullen gaan aanpassen, ook al zijn daar redenen voor. Zij spreken dan een zogeheten

niet-wijzigingsbeding af. De vraag waarover jarenlang gediscussieerd werd, is of een zo’n beding eigenlijk wel geldig is, nu het gaat om een bijdrage voor de kinderen.

Alimentatie wel omhoog, niet naar beneden

De Hoge Raad heeft nu antwoord gegeven op die vraag; soms is het beding wel geldig en soms niet. Als het niet-wijzigingsbeding inhoudt dat de alimentatie niet omhoog kan, terwijl het inkomen wel is gestegen, dan mag dat niet. Het beding is dan niet geldig. Als ouders hebben afgesproken dat de alimentatie niet omláág gaat, ook al zijn daar redenen voor, dan is het beding in beginsel wél geldig. Dus ook al daalt bijvoorbeeld het inkomen, dan blijft het alimentatiebedrag in stand. Die afspraak mag wel. Met andere woorden, bij een niet-wijzigingsbeding kan de alimentatie wel omhoog, maar niet omlaag.

De rechter kan nog wel kijken naar de zogeheten ‘redelijkheid en billijkheid’. Hij kan bepalen dat, ook al hebben de ouders een niet-wijzigingsbeding afgesproken en de alimentatie dus eigenlijk niet omlaag kan, de alimentatie toch omlaag gaat als de situatie anders wel heel erg onredelijk wordt. Bijvoorbeeld als de alimentatiebetaler dan echt niet meer in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Maar hoogstwaarschijnlijk zal de rechter dit niet snel doen.

Niet-wijzigingsbeding bij partneralimentatie

Overigens is een niet-wijzigingsbeding bij partneralimentatie wel geldig (!). Het alimentatiebedrag kan dan eigenlijk niet meer worden gewijzigd. De wet geeft daar nog een kleine uitweg voor de schrijnende gevallen, maar in de praktijk laat de rechter in veruit de meeste gevallen het niet-wijzigingsbeding in stand. De partneralimentatie wordt dan dus niet aangepast en moet betaald blijven worden. Een niet-wijzigingsbeding kan dus verstrekkende gevolgen hebben.

Vragen?

Hebt u vragen over een niet-wijzigingsbeding of hebt u andere vragen over kinderalimentatie of partneralimentatie, neem dan gerust vrijblijvend contact op!