Yvonne ten Kate advocaat

De zomervakantie is begonnen!

Een zomervakantie die voor veel gezinnen anders is dan normaal. Het maken van vakantieplannen is niet zo makkelijk als voorheen. Vooral een reis naar het buitenland kan heel wat voeten in de aarde hebben, en dat geldt voor gescheiden ouders vaak nog meer. Wat doe je bijvoorbeeld als jouw ex-partner met de kinderen op vakantie wil, naar een land waarvoor een negatief reisadvies geldt? Mag je dan toestemming weigeren? En hoe zit dat met het geven van toestemming voor een vakantie in Nederland?

Toestemming

Ouders die gezag hebben over een kind, moeten beide instemmen met elke buitenlandse vakantie van hun zoon of dochter. Er is dus altijd toestemming van de andere ouder nodig als één van beide ouders met de kinderen naar het buitenland wil. Het geven van die toestemming kan via dit toestemmingsformulier. Vooral voor een vliegvakantie is het belangrijk het ingevulde formulier mee te nemen, zodat bij een controle direct duidelijk is dat de andere ouder akkoord is met de vakantie. Blijven ouders door alle coronamaatregelen met de kinderen in Nederland? Dan is toestemming van de andere ouder voor een vakantie niet nodig. De ouder bij wie het kind op dat moment verblijft, mag de invulling van de vakantie bepalen.

Hoe kijkt de rechter hier naar?

Als ouders er samen niet uitkomen, kan de ouder die op vakantie wil aan de rechter verzoeken om toestemming voor de vakantie te verlenen. De rechter maakt dan een afweging van alle belangen, alleen als de weigerende ouder terechte bezwaren heeft, wordt de toestemming voor de vakantie geweigerd. De belangen van beide ouders én dat van het kind worden meegewogen. Deze zomervakantie zien we dat angst voor het corona-virus voor ouders een reden is om niet akkoord te gaan met een buitenlandse reis. Hoe oordeelt een rechter over bezwaren van een ouder tegen een buitenlandse vakantie, vanwege zorgen over het corona-virus? Afgelopen tijd zijn een aantal uitspraken gepubliceerd waarin rechters hierover moesten beslissen. In al deze zaken spelen zorgen over het corona-virus een belangrijke rol.

In de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 17 juli 2020 kreeg de vader van de rechtbank geen toestemming om met zijn twee kinderen naar Italië op vakantie te gaan. De moeder had haar toestemming voor de vakantie geweigerd, omdat er voor Italië ‘code geel’ geldt. Dat betekent dat het ministerie van Buitenlande Zaken veiligheidsrisico’s ziet voor een vakantie naar Italië. De moeder had nog extra zorgen over de vakantie, omdat voor één van de kinderen het corona-virus een extra gezondheidsbedreiging oplevert, omdat hij overgewicht heeft en een minder goede fysieke conditie. De rechter overweegt dat reizen naar Italië zijn toegestaan en dat veel Nederlanders besluiten er heen te gaan voor vakantie. In deze specifieke situatie levert de reis echter voor één van de kinderen te veel onnodige risico’s, aldus de rechter. Dat oordeel is vooral gebaseerd op de medische conditie van één van de kinderen, in combinatie met de ‘code geel’.

Op 17 juli 2020 moest ook de rechtbank Oost-Brabant oordelen over een vakantie, ditmaal naar Frankrijk. Ook in deze zaak wilde vader met de kinderen op vakantie, waar de moeder het niet mee eens was. De rechter geeft in deze zaak wél toestemming om op vakantie te gaan. Voor Frankrijk geldt ten tijde van de uitspraak, net als voor Italië, ‘code geel’. De rechter constateert dat er geen negatief reisadvies geldt voor Frankrijk, dat Frankrijk tijdens de corona-epidemie geen ‘brandhaard’ geweest is en dat er vergelijkbare regels gelden als in Nederland. De rechter heeft begrip voor de bezwaren van de moeder, maar oordeelt dat de kinderen en de vader tijdens de vakantie geen groter gezondheidsrisico lopen dan in Nederland. De vakantie is niet onverantwoord, en kan dus doorgaan.

Al eerder gaf de rechtbank Rotterdam toestemming voor een vakantie van moeder met de kinderen naar Turkije, onder voorwaarde dat er geen negatief reisadvies zou gelden voor Turkije.

Advies

Uit de uitspraken tot nu toe blijkt dat rechters belang hechten aan het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als het ministerie vakantiereizen toestaat, dan is er in principe geen reden om de toestemming voor de vakantie te weigeren. Dat kan anders zijn als er andere, meer zwaarwegende factoren meespelen, zoals een verminderde gezondheid van één van de kinderen. Hoe dan ook is het goed om vóór een buitenlandse vakantie het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te controleren, dat kan via deze site. Het ministerie heeft ook een reis-app, waarop de meest actuele informatie wordt gedeeld.

Bespreek zo vroeg mogelijk de vakantieplannen met elkaar. Heeft u vragen over toestemming voor een vakantie met uw kinderen? Komt u er samen met uw ex-partner niet uit? Neem dan contact op met één van onze advocaten of advocaat-mediators. Ook voor last-minute toestemmingsadvies zijn wij beschikbaar.