Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Wanneer u bij of na het aangaan van het huwelijk huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken, dan zullen die bij het einde van het huwelijk moeten worden afgewikkeld. De inhoud van de afspraken die u destijds heeft gemaakt en door de notaris heeft laten vastleggen, bepaalt op welke wijze de huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld.

Veel huwelijkse voorwaarden kennen afspraken over hoe het vermogen tussen beide echtgenoten moet worden verrekend. Soms is afgesproken dat het overgespaarde vermogen periodiek (meestal jaarlijks) moet worden verrekend (een periodiek verrekenbeding). Ook mogelijk is dat het vermogen bij het einde van het huwelijk wordt verrekend alsof u in gemeenschap van goederen was gehuwd (een finaal verrekenbeding).

De inhoud van huwelijkse voorwaarden kan heel verschillend zijn. Zo kan het zijn dat er een deel van het vermogen is uitgesloten van de verrekening (bijvoorbeeld een onderneming), of dat een deel van het vermogen (bijvoorbeeld het vermogen in een onderneming) bij ongelijke delen wordt verrekend.

Soms is het niet direct duidelijk wat u precies heeft afgesproken. In dat geval zal gekeken worden naar de bedoeling van de afspraken toen u deze maakte.

Wij hebben ruime ervaring met de afwikkeling van ingewikkelde huwelijkse voorwaarden en staan u daarin dan ook graag bij.

Omdat uw situatie vanaf het moment van het aangaan van de huwelijkse voorwaarden kan veranderen, adviseren wij u om uw huwelijkse voorwaarden regelmatig tijdens het huwelijk te laten beoordelen door een advocaat. De afspraken zoals vastgelegd in de akte huwelijkse voorwaarden heeft u immers gemaakt tegen de achtergrond van destijds. Wanneer uw situatie of die van uw partner tijdens het huwelijk wijzigt, kan dat een reden zijn om de inhoud van uw huwelijkse voorwaarden daarop te laten aanpassen. U kunt daarvoor bij ons terecht, wij adviseren u graag

Bel ons direct

Zwolle: 038 – 773 90 60

Apeldoorn: 055 – 220 00 01

Advocaat of mediator Het Familierechtkantoor Zwolle