Verdeling gemeenschap van goederen

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, moet de huwelijksgoederengemeenschap bij het einde van het huwelijk worden verdeeld. De wet bepaalt dat de echtgenoten recht hebben op ieder de helft van de gemeenschap. Een gemeenschap omvat niet alleen alle positieve vermogensbestanddelen, maar ook de schulden die u of samen of alleen bent aangegaan.

Soms is er vermogen dat buiten de verdeling van de gemeenschap van goederen valt. Hiervan kan sprake zijn wanneer één van u een erfenis of een schenking heeft ontvangen onder een uitsluitingsclausule. De erflater of de schenker heeft in dat geval expliciet bepaald dat het te ontvangen bedrag buiten iedere gemeenschap valt. Dit privé-vermogen wordt dan ook aan het einde van het huwelijk buiten de verdeling gehouden en komt toe aan degene die het geld uit de erfenis of als schenking heeft ontvangen.

Wij begeleiden u bij en adviseren u over de verdeling bij het einde van uw huwelijk. Samen met u maken wij een overzicht van alle bezittingen en schulden. Wanneer u of uw ex-partner directeur-grootaandeelhouder of IB-ondernemer is, zullen wij in overleg met uw (of een door ons ingeschakelde) accountant de onderneming in de verdeling betrekken.

Voor meer informatie, neem gerust (vrijblijvend) contact op:

038 – 77 3 90 60 / info@hetfamilierechtkantoor.nl

Bel ons direct

Zwolle: 038 – 773 90 60

Apeldoorn: 055 – 220 00 01

Advocaat of mediator Het Familierechtkantoor Zwolle