Ondernemer in echtscheiding

Indien een ondernemer gaat scheiden, is extra en specifieke kennis vereist: niet alleen expertise op het gebied van echtscheiding is dan noodzakelijk, maar ook inzicht in en kennis van de gevolgen van echtscheiding voor een ondernemer en zijn onderneming.

Alimentatie en onderneming

Voor de berekening van alimentatie bij echtscheiding rijst al gauw de vraag van welk inkomen bij een ondernemer moet worden uitgegaan. Dat is onder andere afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming, het behaalde resultaat in het verleden en de verwachtingen voor de toekomst. Bij voorbaat is daar derhalve geen eenduidig antwoord op te geven. Het is wél erg belangrijk dat hier goede afspraken over worden gemaakt, dan wel dat de werkelijke financiële situatie bij een rechter goed naar voren wordt gebracht. Onze advocaten zien namelijk in de praktijk gebeuren dat er soms wordt uitgegaan van verkeerde financiële uitgangspunten, waardoor de alimentatie te laag of juist veel te hoog wordt vastgesteld, met alle gevolgen van dien.

Gevolgen echtscheiding voor de onderneming

Voor de vraag wat er na de echtscheiding met de onderneming moet gaan gebeuren, is onder andere van belang of er in gemeenschap van goederen is gehuwd of dat er huwelijkse voorwaarden zijn aangegaan. Huwelijkse voorwaarden garanderen daarbij echter niet altijd dat de onderneming buiten enige verdeling of verrekening valt. Het is dan ook van belang om de huwelijkse voorwaarden te laten bestuderen door een expert die u hierover goed kan informeren. Het verkeerd uitleggen van de huwelijkse voorwaarden kan namelijk zeer grote gevolgen hebben.

Vaak zal een onderneming in het kader van een echtscheiding moeten worden gewaardeerd. Ook dat is in principe niet eenvoudig. Een belangrijke vraag daarbij is welke waarderingsmethodiek in de betreffende situatie moet worden toegepast en welke deskundige daarvoor eventueel moet worden benaderd.

Specialistische echtscheidingsadvocaat voor ondernemers

Onze advocaten van Het Familierechtkantoor hebben allen veel ervaring met echtscheidingen waar één of beide echtgenoten ondernemer zijn. Zij kunnen u dan ook goed informeren, adviseren en bijstaan bij de echtscheiding, waarbij er steeds overleg zal zijn met uw eigen accountant of boekhouder. Ook heeft ons kantoor een uitgebreid eigen netwerk waar wij een beroep op kunnen doen voor specifieke fiscale of financiële expertise.

Zit u als ondernemer in een dergelijke situatie? Of is uw partner ondernemer en wilt u juist daarom bijstand bij uw echtscheiding door een advocaat die op dat gebied deskundig is? Neemt u dan gerust contact met ons op voor vragen, verdere informatie of voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Bel ons direct

Zwolle: 038 – 773 90 60

Apeldoorn: 055 – 220 00 01

Advocaat of mediator Het Familierechtkantoor Zwolle