Zo werkt de echtscheidingsprocedure met een advocaat

Inventariseren
Het in gang zetten van de echtscheidingsprocedure met een eigen advocaat, begint met een eerste afspraak om te inventariseren welke specifieke onderwerpen in uw situatie een rol spelen. Een kosteloos kennismakingsgesprek is altijd mogelijk.

Onderhandelen
Samen met uw advocaat zet u op papier hoe de rechter volgens u de gevolgen van de scheiding zou moeten regelen. Dit wordt bijna altijd eerst aan uw ex-partner en diens advocaat voorgelegd. Uw advocaat probeert altijd om in onderhandelingen tot een oplossing te komen, in plaats van een rechtszaak aan te spannen.

Verzoekschrift
Komen (de advocaten van) de partijen er niet uit, of reageert de ander helemaal niet, dan dient uw advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. Uw ex-partner ontvangt daarvan binnen twee weken een kopie via een deurwaarder. Uw ex-partner kan, indien deze het niet eens is met de regelingen die u verzoekt, binnen zes weken een verweerschrift indienen bij de rechtbank.(Eventueel met verlenging van 4 extra weken.) Dit moet ook via een advocaat.

Referteverklaring
Een andere mogelijkheid is dat uw ex-partner de rechter laat weten dat hij het wel eens is met de ingediende verzoeken, dit noemen we “een referteverklaring”.
Regelmatig gebeurt het dat de advocaten in de loop van de procedure alsnog met elkaar in overleg treden en samen tot een oplossing te komen. Dan wordt vaak alsnog een echtscheidingsconvenant opgesteld.

Beschikking
Zodra alle stukken bij de rechtbank binnen zijn, wordt een datum voor een mondelinge behandeling bepaald, een zitting. Als er geen verweerschrift wordt ingediend, of er is een convenant, beslist de rechter zonder mondelinge behandeling. Op de zitting worden alle onderwerpen waar discussie over is besproken. De rechter stelt vragen en probeert veelal ook nog eens of men niet alsnog tot overeenstemming kan komen. Na de zitting geeft de rechtbank vervolgens een echtscheidingsbeschikking. Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u in hoger beroep gaan.

terug naar Advocatenkantoor Zwolle bij echtscheiding

Bel ons direct

Zwolle: 038 – 773 90 60

Apeldoorn: 055 – 220 00 01

Advocaat of mediator Het Familierechtkantoor Zwolle